Mediante Resolución da Presidencia aprobáronse as bases para a elaboración dunha lista de reserva para prover mediante contratos de duración determinada persoal do servizo municipal de axuda no fogar do Concello de Cerdedo-Cotobade.

O prazo de presentación de solicitudes é de dez días naturais a contar a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia do 6.12.2017 ao 15.12.2017.

Bases Solicitude


 

Nº de resultados:
1
  • 1
Mostrar