Anuncio resultado proba practica lista reserva operario
04.10.2016Anuncio

Anuncio resultado valoración méritos lista reserva operario

Anuncio resultado valoración méritos lista reserva operario
03.10.2016anuncio

Lista Definitiva Admitidos e Excluidos praza Operario Servizos múltiples e convocatoria proba práctica

Lista Definitiva Admitidos e Excluidos praza Operario Servizos múltiples e convocatoria proba práctica

Resultado Selección persoal brigada prevención e extinción de incendios

Resultado Selección persoal brigada prevención e extinción de incendios

BASES ELABORACION LISTA RESERVA PERSOAL SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

BASES ELABORACION LISTA RESERVA PERSOAL SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
O día 22.07.2016 foron publicadas no Faro de Vigo as bases para a elaboración dunha lista de reserva para prover mediante contratos de duración determinada a persoal do Servizo municipal de Axuda no Fogar do concello.

O prazo de presentación de solicitudes é de sete días naturais a contar a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Faro de Vigo ( O prazo remata o día 29.07.2016)
Decreto Creación Lista Reserva Auxiliar Administrativo

Decreto Creación Lista Reserva Auxiliar Administrativo

Proposta Tribunal para creación lista reserva Auxiliar Administrativo

Proposta Tribunal para creación lista reserva Auxiliar Administrativo

Anuncio resultados segundo exercicio lista reserva auxiliar

Anuncio resultados segundo exercicio lista reserva auxiliar

Segundo Exame Corrixido Lista Reserva Auxiliar Administrativo

Segundo Exame Corrixido Lista Reserva Auxiliar Administrativo

Anuncio Resultados primeiro exercicio lista auxiliar administrativo e convocatoria para o segundo

Anuncio Resultados primeiro exercicio lista auxiliar administrativo e convocatoria para o segundo

EXAMEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO APRAZADO CORRIXIDO

EXAMEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO APRAZADO CORRIXIDO

Modificación data exame primeiro exercicio Lista Reserva Auxiliar Administrativo

Modificación data exame primeiro exercicio Lista Reserva Auxiliar Administrativo

EXAME CORRIXIDO LISTA RESERVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

EXAME CORRIXIDO LISTA RESERVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06.05.2016  Exame corrixido

Relación definitiva de admitidos e excluídos proceso selectivo para configurar unha lista de reserva para auxiliar administrativo

Relación definitiva de admitidos e excluídos proceso selectivo para configurar unha lista de reserva para auxiliar administrativo
Resolución da alcaldía de data do 13 de abril pola que se aproba a relación definitiva de aspirantes admitidos e Excluídos para a configuración dunha lista de reserva para a selección de prazas da escala de administración xeral Subescala auxiliar subgrupo "c2" auxiliar administrativo

ResoluciónRelación provisional admitidos e excluídos para configuración lista reserva Auxiliar Administrativo

Relación provisional admitidos e excluídos para configuración lista reserva Auxiliar Administrativo
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA DO 29 DE MARZO DO 2016 POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A SELECCIÓN DE PRAZAS DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL SUBESCALA AUXILIAR SUBGRUPO "C2" AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Publicadas no BOP número 40 do 29 de febreiro de 2016, a convocatoria e as bases reguladoras dos procesos selectivos para configurar unha lista de reserva para a selección de prazas da escala de administración xeral subescala auxiliar, subgrupo "C2", Auxiliar  administrativo, e finalizado o período establecido para a presentación de instancias, esta alcaldía, de conformidade coas bases aprobadas e en exercicio das atribucións recoñecidas poia lexislación vixente.

Resolución Completa


 

Nº de resultados:
36
Mostrar