Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual o órgano de contratación difundirá, a través de Internet, no perfil de contratante datos e informacións como os anuncios de información previa, as licitacións e a documentación relativa ás mesmas, as contratacións, os procedementos anulados, e calquera outra información útil de tipo xeral, como puntos de contacto e medios de comunicación que poden utilizarse para relacionarse co órgano de contratación (artigo 53 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público).


CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO TRAMITACION URXENTE DAS OBRAS DE "MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NO ACCESO A ALDEA DE ARRIBA SANTA MARIA DE SACOS"

24.02.2017 Anexo Melloras
24.02.2017 Proxecto
27.03.2017  Anuncio
27.04.2017  Adxudicación
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO TRAMITACIÓN URXENTE DAS OBRAS DE "ACONDICIONAMENTO E PAVIMENTACIÓN DE PISTA MUNICIPAL EN FENTÁNS”

12.12.2016  Proxecto
12.12.2016  Mellora
01.02.2017  Acta Mesa Contratación
06.04.2017  Adxudicación

Procedemento negociado sen publicidade do subministro de ¨Formación nova área infantil e instalación de elementos biosaludables en Caroi¨

Procedemento negociado sen publicidade do subministro de ¨Señalización do patrimonio arqueolóxico do Concello de Cotobade¨


Contratación mediante procedemento negociado sen publicidade da subministración consistente na "Reforma e Rehabilitación da Área Infantil e Instalación de biosaludables en Vilanova de Tenorio"
Contratación mediante procedemento aberto, tramitación urxente das Obras de Mellora de Camiños Municipais no Concello de Cotobade
Contratación mediante procedemento aberto, tramitación ordinaria do Servizo de Redacción de Proxectos de Saneamento

Contratación mediante procedemento negociado sen publicidade do servizo de organización do campamento de Verán 2016
Licitación de Autorizacións para a instalación de postos Postos de Venda Ambulante no Mercadillo Mensual

Contratación mediante procedemento negociado sen publicidade da subministración consistente na execución do proxecto de "lmts, ct, e rbt campo de fútbol As Extremas"


Contratación mediante procedemento negociado sen publicidade da subministración consistente na sinalización do patrimonio arqueolóxico do concello de Cotobade

Contratación mediante procedemento negociado sen publicidade da subministración consistente na "creacion dun area infantil e instalación de elementos biosaudables en Pazos (Borela)"


Contratación mediante procedemento negociado sen publicidade do servizo de organización do campamento de Verán 2015


Contratación mediante procedemento negociado sen publicidade das obras do novo salón de actividades de Cotobade


Contratación mediante procedemento negociado sen publicidade docontrato de obra de mellora da seguridade vial do tramo da antiga n-541


Contratación mediante procedemento negociado sen publicidade do contrato de obra de ampliación e mellora da pista municipal de Fentáns


Contratación mediante procedemento negociado sen publicidade do contrato das obras de rehabilitación de camiños en varios núcleos de Cotobade


Contratación mediante procedemento aberto tramitación ordinaria do servizo de Xestoría Laboral


Contratación mediante procedemento negociado sen publicidade do contrato das actuacións rede natura 2000 Cotobade


Contratación mediante procedemento negociado sen publicidade do servizo de prevención alleo comprensivo das especialidades de seguridade no traballo, hixiene industrial, ergonomía e psicosocioloxía aplicada e medicina en no traballo.


Licitación Autorizacións Mercadillo

Licitación Autorizacións Mercadillo


 

Nº de resultados:
2
  • 1
Mostrar