O Concello de Cerdedo-Cotobade en colaboración coas Asociacións de Xubilados de San Pedro de Tenorio e Viascón organiza unha Excursión a Noia e as Minas de San Fins o 20 de Maio.

 

O pobo Noia, "a pequena Compostela”, está situado o pie da ría que comparte con Muros e na desembocadura do río Tambre. O seu casco antigo é un dos seus principais atractivos, no en vano alberga unha das feiras medievais máis importantes de Galicia. Pasearemos polas suas rúas empedradas e visitaremos a igrexa de Santa María A Nova e visitaremos tamén as Minas de Sanfins. Facendo un descando para comer no Restaurante-Hotel O Trapeiro.

As paradas de recollida son en Carballedo no Concello ás 8.30 horas, en Tenorio no Centro de Saúde ás 9.00 horas e en Viascón no bar Manolo entorno ás 9.30 horas.

CUOTA DE INSCRIPCION: 17 EUROS

 

LUGAR E DATA DE INSCRIPCIÓN: A inscripción realizarase no Club de Xubilados de Tenorio, de Viascón ou nos Servizos Socias do Concello ata o 15 de maio.


O Concello de Cerdedo-Cotobade informa que a Consellería de Traballo e Benestar abriu o prazo para a presentación de solicitudes de AXUDAS  A FILLAS E FILLOS MENORES DE TRES ANOS.          
REQUISITOS DE ACCESO:
1.- Residir na Comunidade Autónoma galega.
2.- Que os fillos/as teñan menos de tres anos, é decir nacidos entre o 02.01.2014 e o 01.01.2017 incluidos.
3.- Que na data da solicitude os/as nenos/as convivan coa persoa solicitante.
4.- Que ningún dos membros da unidade familiar estiveran obrigados a presenta-la declaración da renda, nin a tiñan presentado de xeito voluntario.         
O prazo para a presentación das solicitudes remata o 16 de maio do 2017. 
As solicitudes poden presentarse no departamento de servizos sociais do Concello de Cotobade ou no rexistro das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar.
  DOCUMENTACION:
1.- Solicitude e anexos según modelo oficial 
2.- Fotocopia do libro de familia.
3.- Certificado de empadronamento do conxunto da unidade familiar.
4.- Copia da sentencia de nulidade, separación ou divorcio e do convenio regulador, se é o caso.
5.- Nos supostos de adopción ou acollemento, copia da resolución judicial ou administrativa que a declare.
Solicitude


ITV Vehículos Agrícolas

ITV Vehículos Agrícolas
Supervisión y Control, a empresa encargada de levar ao cabo a inspección técnica de tractores agrícolas desprazará a súa unidade móbil a Cerdedo-Cotobade para a revisión dos mesmos.

DÍA: 17 de abril de 2017
HORARIO: de 9 a 13:30 horas.
LUGAR: aparcadoiro do campo de fútbol das Extremas (Rebordelo).

Asinarase a hora de atención ao público chamando ao teléfono 902309000

Feira Cuspedriños: solicitude de postos.

Feira Cuspedriños: solicitude de postos.
Aberto o prazo para a solicitude de un posto para a Feira de Cuspedriños 2017


Lista Admitidos e excluídos Plan Emprego Deputación

Lista Admitidos e excluídos Plan Emprego Deputación

Resultado definitivo postos GDR-15

Resultado definitivo postos GDR-15

             

O Concello de Cerdedo-Cotobade en colaboración coa Garda Civil de Pontevedra, informa que o día 30 de marzo de 2017 ás 18.00 horas na Casa do Pobo de Viascón van ter lugar as charlas PLAN MAIOR DE SEGURIDADE.

 Estas charlas están dirixidas á persoas maiores e o seu obxetivo é informar sobre seguridade no domicilio, prevención de estafas, agresións, etc.

 DATA E LUGAR:

 Estas charlas  celebraranse o día 30 de Marzo en:

-Casa do Pobo de Viascón en horario  de 18.00 h


             

O Concello de Cerdedo-Cotobade informa que a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administración Pública e Xustiza abriu o prazo para a presentación de solicitudes de AXUDAS EXTRAORDINARIAS A EMIGRANTES GALEGOS RETORNADOS PARA O ANO 2017.

OBXETIVOS:

Axudar a facer fronte aos gastos extraordinarios derivados do seu retorno a Comunidade Autónoma de Galicia, é decir, traslado de enxoval, gastos de viaxe de retorno e tradución e legalización de documentos.

REQUISITOS DE ACCESO:

 1. Galegos que teñan residido legalmente no estranxeiro un mínimo de tres anos ininterrumpidos anteriores á data do seu retorno a España.
 2. Ter traballado no exterior durante un periodo mínimo dun ano.
 3. Non ter transcorrido máis de dous do seu retorno a España e a publicación da resolución.
 4. Estar empadroado e ter residencia nun concello de Galicia.
 5. Carecer de rendas ou ingresos suficientes.

O prazo para a presentación das solicitudes remata o 31 de agosto de 2017. As solicitudes presentarase, xunto co resto da documentación na Secretaría Xeral de Emigración (rúa Basquiños nº 2, 15704 Santiago de Compostela) ou no Departamento de Servizos Sociais.

DOCUMENTACIÓN:

 1. DNI
 2. Libro de Familia
 3. Certificado de empadroamento
 4. Certificado de emigrante retornado expedido polas delegacións ou subdelegacións do Goberno.
 5. Baixa conxular do solicitante expedido polo consulado dos países de procedencia.
 6. Certificación da vida laboral expedida pola Tesourería Xeral da Seguridade Social.
 7. Xustificante acreditativo dos ingresos económicos e rendas de calqueira tipo.

Benestar en Balnearios 2017

Benestar en Balnearios 2017
O Concello de Cerdedo-Cotobade informa que por parte da Consellería de Traballo e Benestar Social da Xunta de Galicia, abríuse o prazo para a presentación das SOLICITUDES DE PRAZAS DE BALNEARIOS DO PROGRAMA "BENESTAR EN BALNEARIOS 2017”

 

Os requisitos para acceder a este programa son:

 

                1.- SER MAIOR DE 60 ANOS OU PENSIONISTAS MAIOR DE 55.

                2.- RESIDIR NA COMUNIDADE AUTÓNOMA.

                3.- NON PADECER TRASTORNOS MENTAIS GRAVES NIN ENFERMIDADE INFECTO-CONTAXIOSA.

                4.- PODER VALERSE POR SI MESMO PARA AS ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA.

5.- PRECISAR OS TRATAMENTOS BALNEOTERÁPICOS SOLICITADOS E CARECER DE CONTRAINDICACIÓN MÉDICA

            Poderán ser beneficiarios os cónxuxes das persoas que cumpran os requisitos anteriores.

 

Balnearios ofertados con estancias de 10 días con tratamento termal, aloxamento e manutención: Acuña, Arnoia, Augas Santas, Baños de Brea, Baños de Molgas, Caldelas de Tui, O Carballiño, Carballo, Cuntis, Laias Caldaria, Lobios Caldaria, Rio Pambre, Termas Romanas e Guitiriz.

 

Prazo de presentación das solicitudes:  ata o 6 de abril do 2017

Para maior información poden pasar polo Departamento de Servizos Sociais do Concello, onde se lles ampliará a información das datas, prezos e número de prazas existentes.


Resultado entrevistas persoal GDR-15

Resultado entrevistas persoal GDR-15

Convocatorias entrevistas persoal GDR-15

Convocatorias entrevistas persoal GDR-15

DOCUMENTACIÓN PLAN CULTURAL 2017

DOCUMENTACIÓN PLAN CULTURAL 2017
Dispoñible a documentación para as solicitudes do Plan Cultural Municipal 2017

Comprobante de actuación-grupos : Resultado de imagen de logo pdf 
Solicitude de inclusión no Plan Cultural-grupos:Resultado de imagen de logo pdf

Solicitude de actuación no Plan Cultural para Comisións de Festas: Resultado de imagen de logo pdf

PLAN CULTURAL CONCELLOS

PLAN CULTURAL CONCELLOS
Aberto o prazo de inscrición para o Plan Cultural Concello Cerdedo-Cotobade.
Aberto inclusión de grupos dende o 08 de marzo ata o 07 de abril de 2017.


Resultado de imagen de logo pdf

VIII Festa do Petote 2017

VIII Festa do Petote 2017
02.03.2017 Cartel Petote

Concurso e Baile Domingo de Piñata

Concurso e Baile Domingo de Piñata
02.03.2017 Cartel


 

Nº de resultados:
96
Mostrar